Husejere kan tage boligskattereformen med ro - HjørringAvis

Husejere kan tage boligskattereformen med ro

Det første dag i det nye år plejer at betyde ondt i håret efter en festlig nytårsfejring, men næste år betyder 1. januar også starten på den nye boligskattereform. Den gode nyhed er, at langt de fleste boligejere skal betale mindre i boligskatter, end de gør i dag, mens de eksisterende boligejere, som står overfor en stigning i de samlede boligskatter, vil få en skatterabat, så længe de bor i boligen. Det betyder, at ingen nuværende boligejere kommer til at opleve, at deres boligskatter stiger mærkbart.

I gennemsnit vil husejere, der bor i et af de billigere huse i Hjørring Kommune, kunne se frem til et fald i deres samlede boligskatter på ca. 3.200 kroner, mens de husejere, der bor i et typisk hus, vil opleve et fald i de samlede boligskatter på ca. 5.100 kroner. Endelig vil skattereformen betyde, at husejerne i de dyreste huse i Hjørring vil opleve et fald i de samlede boligskatter på ca. 5.000 kroner. Dermed kan den bekymring, som den nye skattereform har medført blandt husejerne, blive lagt i graven.

”Vi møder ofte boligejere, der udtrykker bekymring for, hvordan den nye boligskattereform vil påvirke netop deres økonomiske situation. I Hjørring er der dog ingen grund til bekymring, da skattereformen i langt de fleste tilfælde vil betyde lavere boligskatter. Hvis man alligevel skulle opleve en stigning i de samlede boligskatter, har man udsigt til en skatterabat, så længe man selv bor i boligen,” siger indehaver Kristian Rask fra danbolig Hjørring.

Overtagelsesdatoen er afgørende

Skatterabatten gælder for de husejere, der har overtaget deres bolig senest den 31. december 2023 og beregnes som forskellen mellem det beløb, boligejerne betaler i samlede boligskatter under det nuværende system, og det beløb, de skal betale i 2024, hvor de nye regler træder i kraft. Rabatten opgøres som et fast beløb, som boligejerne hvert år kan trække fra deres samlede boligskatter, så længe de selv bor i boligen. Ifølge boligøkonom i Nordea Kredit, Lise Nytoft Bergmann, er det værd at være opmærksom på konsekvenserne af boligskattereformen, hvis man kigger efter ny bolig:

”Går man med købstanker, og regner man med at skulle bo i sin nye bolig i mange år frem, kan det være en økonomisk fordel at købe og overtage boligen inden årsskiftet og overgangen til det nye system. I det tilfælde kan man nemlig opnå en skatterabat mange år frem. Dog har langt de fleste boligejere udsigt til en besparelse, mens det er fåtallet af boligejerne, der har udsigt til højere boligskatter,” siger Lise Nytoft Bergmann.

”Mange af de boligejere, som har planer om at sælge inden for en kortere tidshorisont, har spørgsmål til betydningen af den kommende boligskattereform. Til vores næste Vurderingsweekend, som vi afholder den 7. og 8. oktober, vil vi derfor også tilbyde gode råd om boligskattereformen. Det er et gratis tilbud til alle boligejere, hvor vi deler ud af vores erfaring og giver indblik i boligens værdi,” siger Kristian Rask.

Ændre foreløbig vurdering ved køb og salg

I september måned modtog størstedelen af landets boligejere en foreløbig ejendomsvurdering for 2022, som ligger til grund for boligskatterne i 2024. 2022-vurderingen skal afspejle den værdi, som ejendommen og grunden var værd 1. januar 2022. De foreløbige vurderinger vil i løbet af 2025 blive efterfulgt af de endelige vurderinger, hvor der samtidig gennemføres en genberegning og efterregulering af ejendomsskatterne.

”Det er ikke muligt at klage over de midlertidige 2022-vurderinger, men når de endelige 2022-vurderinger offentliggøres i løbet af 2025, så vil man få mulighed for at klage. Hvis man til gengæld står overfor at skulle købe eller sælge bolig, og hvis man har mistanke om en skæv vurdering, så kan man få en lokal ejendomsmægler til at vurdere boligen. Man skal derefter kontakte Vurderingsstyrelsen og bede om at få vurderingen rettet,” siger indehaver Kristian Rask.

Ifølge Vurderingsstyrelsen kan man anmode om, at den foreløbige vurdering ændres til den forventede handelspris, hvis det i forbindelse med salg viser sig, den handelspris, som en ejendomsmægler forventer at kunne sælge ejendommen til, afviger fra den foreløbige vurdering med mere end 20 procent. Det samme gælder for en køber, der køber ejendommen til en pris, der afviger mere end 20 procent fra den foreløbige vurdering.

KILDE / FOTO: danbolig Hjørring

Scroll to Top