43 konkurser blandt aktive virksomheder, og tab af 90 fuldtidsjob i Nordjylland - HjørringAvis

43 konkurser blandt aktive virksomheder, og tab af 90 fuldtidsjob i Nordjylland

I juli 2023 blev der erklæret 285 konkurser blandt aktive virksomheder, når der tages højde for normale sæsonudsving. Dette er en stigning på 3,0% flere end i juni. Disse konkurser resulterede i 881 tabte job. I perioden maj-juli var antallet af konkurser blandt aktive virksomheder 2,6% højere end i februar-april, mens det faktiske antal jobtab var 33,5% lavere. Antallet af konkurser forbliver højt med 250-270 konkurser hver måned det sidste år.

Konkurser blandt aktive virksomheder, der har modtaget momslån (momslån 1, 2 og 3), udgjorde 41,0% af det faktiske antal konkurser blandt aktive virksomheder i perioden januar 2022 – juli 2023. Det er 1.901 ud af 4.638 konkurser. Denne artikel fokuserer på udviklingen i antallet af konkurser blandt aktive virksomheder inden for udvalgte branchegrupper siden 2020.

43 konkurser blandt aktive virksomheder, og tab af 90 fuldtidsjob i Nordjylland - HjørringAvis (2)

Hårdest ramt er transport- og restaurationsbranchen

Konkursniveauet for første halvår er fortsat meget højt i de dominerende branchegrupper, sammenlignet med samme perioder i 2020, 2021 og 2022. For alle grupperne i figuren herunder, er det faktiske antal konkurser i 2023 næsten ligeså højt som det samlede antal for 2021 og 2022. Den faktiske forøgelse i antallet af konkurser blandt aktive virksomheder er især drevet af udviklingen inden for byggeri, erhvervsservice, detailhandel og restaurationsbranchen. Relativt set, ligger transport og restaurationsbranchen i januar-juli 93-94% højere end i januar-juli 2022, mens erhvervsservice og engroshandel ligger 50-59% højere. De øvrige brancher – industri, byggeri og detailhandel – ligger mellem 68 og 79% højere end i 2022.

Momslånet har haft en betydelig rolle

Konkurser blandt aktive virksomheder med momslån har spillet en betydelig rolle i udviklingen i 2022-2023, og har endda i de seneste måneder efter momslånene ophørte udgjort mere end en tredjedel af konkurserne. Det gælder for de viste brancher, at konkurser i aktive virksomheder med momslån i perioden januar 2022 – juli 2023 udgjorde mellem 28,3% (transport) og 53,5% (engroshandel) af konkurserne i branchernes aktive virksomheder.

Totalt blev der erklæret 418 konkurser i juli ifølge faktiske tal. Heraf var 235 konkurser eller 56% i aktive virksomheder, der har ansatte og/eller en omsætning på 1 mio. kr. eller derover. De resterende 183 konkurser var i såkaldte nulvirksomheder, dvs. virksomheder uden ansatte og med en omsætning, der er meget lav.

35% tabte jobs i Region Hovedstaden

Der blev tabt 881 job ved de 418 erklærede konkurser i juli, i forhold til de 1.409 job der gik tabt i juni. Region Hovedstaden stod for 35% af de tabte job i juni, mens Region Sjælland stod for 26%. Region Syddanmark og Region Midtjylland stod for 15% hver. Region Nordjylland stod for 10%. I perioden maj-juli blev der i alt mistet 3.199 job på grund af konkurser, i sammenligning med de 4.812 job der blev mistet i februar-april.

Kilde / Grafik: Danmarks Statistik

Scroll to Top