Politik - Hjørring Avis - Nyheder fra Hjørring Kommune

Stammeres vilkår i Køge skal forbedres

I 2021 var Henrik, en kandidat for Socialdemokratiet, travlt optaget af kommunalvalget. På trods af sin politiske aktivitet og interesse for lokalsamfundet havde han ikke planer om at danne en lokalafdeling i Køge på det tidspunkt. Men Henrik havde en drøm om at åbne en Stammecafé i Køge, inspireret af den, der blev åbnet i Hjørring i 2019.

Stammecaféen i Hjørring blev oprettet for at skabe et sted, hvor mennesker med stammen og deres familier kunne mødes, socialisere og støtte hinanden i en afslappet og tryg atmosfære. Caféen tilbyder også oplysning om stammen, samtaler og workshops for at hjælpe dem, der stammer, med at forbedre deres kommunikationsevner og selvaccept.

Henriks drøm om en Stammecafé i Køge viser hans engagement i at skabe et stærkere og mere inkluderende lokalsamfund. Selvom hans primære fokus i 2021 var på kommunalvalget, var hans interesse for at etablere en Stammecafé et eksempel på, hvordan lokale politikere kan tænke fremad og arbejde for at skabe positiv forandring i deres lokalområde. Med en Stammecafé i Køge ville byens borgere kunne nyde godt af et nyt socialt og støttende miljø, der sætter fokus på en ofte overset udfordring.

Stammecaféer fungerer som et samlingspunkt for mennesker, der stammer, og deres pårørende. De er steder, hvor deltagerne kan udveksle erfaringer, finde støtte og opbygge selvtillid i et miljø, der forstår og respekterer de udfordringer, som stammen medfører. Disse caféer kan også tiltrække fagfolk og frivillige, der arbejder med tale- og kommunikationsproblemer, og kan fungere som en ressource for dem, der søger hjælp og vejledning.

Henriks vision om at åbne en Stammecafé i Køge ville ikke kun skabe et socialt og støttende netværk for dem, der stammer, men også øge bevidstheden om stammen i lokalsamfundet. En sådan café kunne bidrage til at afmystificere stammen og derved reducere stigmatiseringen omkring denne taleforstyrrelse. Dette kunne gøre det lettere for personer, der stammer, at føle sig accepteret og inkluderet i deres lokalsamfund.

Henrik ønskede at bruge sin politiske platform og sit engagement i lokalsamfundet til at fremme denne vision og arbejde for at finde støtte og samarbejdspartnere til at realisere drømmen om en Stammecafé i Køge. På trods af hans travle tidsplan med kommunalvalget var Henriks engagement i denne sag et klart eksempel på hans ønske om at arbejde for at skabe et mere inkluderende og støttende lokalsamfund for alle borgere i Køge.

Scroll to Top